Knox County Tennessee

Knoxville Area Web Cams

Smoky Mountain Cameras


Construction Cameras


Knoxville Traffic Cams

Knoxville Traffic Cameras below provided by TDOT SmartWay
ALCOA HIGHWAY
Alcoa Hwy @ Cherokee Tr.
Alcoa Hwy @ Cherokee Tr. (South of)
Alcoa Hwy @ Cumberland Ave
Alcoa Hwy @ Cumberland Ave. (South of)
Alcoa Hwy @ I-40 (South of)
I-140 / PELLISSIPPI PKWY.
I-140 @ Dutchtown Rd
I-140 @ I-40/75
I-140 @ I-40/75 (North of)
I-140 @ Kingston Pk
I-140 @ Kingston Pk (South of)
I-140 @ Lovell Rd
I-140 @ Westland Dr
I-275
I-275 @ Baxter Ave.
I-275 @ Heiskell Ave.
I-275 @ Woodland Ave.
I-275 @ Woodland Ave. (North of)
I-40
I-40 @ 17th St.
I-40 @ Alcoa Hwy
I-40 @ Asheville Hwy
I-40 @ Asheville Hwy (East of)
I-40 @ Asheville Hwy (West of)
I-40 @ Cherry St.
I-40 @ Cherry St (East of)
I-40 @ Holston River Bridge (East of)
I-40 @ I-275
I-40 @ I-640 (E. Termini)
I-40 @ Middlebrook Pk.
I-40 @ Rutledge Pk
I-40 @ Rutledge Pk (West of)
I-40 @ Strawplains Pk (West of)
I-40 @ Western Ave.
I-40 / I-75
I-40/75 @ Cedar Bluff Rd (West of)
I-40/75 @ Cedar Bluff Rd
I-40/75 @ Bridgewater Rd
I-40/75 @ Gallaher View Rd
I-40/75 @ I-75/640 (East of)
I-40/75 @ I-75/640 (West of)
I-40/75 @ Lovell Rd
I-40/75 @ Lovell Rd (West of)
I-40/75 @ Papermill Rd
I-40/75 @ Papermill Rd (East of)
I-40/75 @ Parkside Dr.
I-40/75 @ Park West
I-40/75 @ Pellissippi Pkwy (East of)
I-40/75 @ Pellissippi Pkwy (West of)
I-40/75 @ Walker Springs Rd
I-40/75 @ Weisgarber Rd
I-40/75 @ West Hills
I-40/75 @ West Hills (East of)
I-640
I-640 @ Broadway
I-640 @ Broadway EB (East of)
I-640 @ Broadway WB (East of)
I-640 @ Bruhin Rd.
I-640 @ Dutch Valley Rd.
I-640 @ I-40 (North of)
I-640 @ I-75/275 (East of)
I-640 @ Millertown Pk.
I-640 @ Millertown Pk. (West of)
I-640 @ The Hague
I-640 @ Washington Pk.
I-640 @ Washington Pk EB (West of)
I-640 @ Washington Pk WB (West of)
I-75
I-75 @ Callahan Rd. (South of)
I-75 @ I-640 (North of)
I-75 @ Merchant Dr.
I-75 @ Merchant Dr. (North of)
I-75 / I-640
I-75/640 @ Clinton Hwy.
I-75/640 @ I-275
I-75/640 @ I-275 (West of)
I-75/640 @ I-40/75 (North of)
I-75/640 @ Western Ave.
I-75/640 @ Western Ave. (North of)
I-75/640 @ Western Ave. (South of)
I-75/640 @ Wilson Rd.